PRAVIDLA SOUTĚŽE

Hlavní město Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 12 pořádají amatérskou filmovou soutěž antiFETfest pro 2. stupeň základních škol, střední školy, gymnázia a odborná učiliště se sídlem na území hlavního města Prahy. Soutěž bude probíhat od 1. prosince 2007 do 11. června 2008.


V termínu od 1. prosince 2007 do 15. dubna 2008 proběhnou předkola v jednotlivých městských částech Praha 1 až 22. Kontaktními osobami zde jsou protidrogoví koordinátoři MČ Praha 1 - 22. Z těchto předkol vzejdou vítězové v kategorii základních a středních škol a ti postoupí do celopražského finále. Z těch odborná porota vybere tři nejlepší snímky v každé kategorii, jejich autoři získají věcné ceny – 1. místo digitální kamera, 2. místo – notebook, 3. místo – digitální fotoaparát. (Drobnou věcnou cenu obdrží každý účastník soutěže.) Finálové promítání a vyhlášení vítězů celopražského kola se uskuteční 11. června 2008 v sále Městské knihovny. Průběžné informace najdete na www.antifetfest.cz.


Tématem je obrazový snímek s námětem o závislostech natočený videokamerou, digitálním fotoaparátem atd. v celkové délce do patnácti minut na libovolný obrazový formát: DVD, CD, MPEG, AVI apod.


Do soutěže se může zapojit jen fyzická osoba, tedy každý žák nebo student výše uvedených škol, a pouze jednou prací.


Účastníkem soutěže se stane poté, co si obstará přihlášku ve své škole nebo na webových stránkách (www.antifetfest.cz). Soutěžní snímek v obálce označené heslem „soutěž antiFETfest“ a s řádně vyplněnou přihláškou je třeba odevzdat nejpozději do 31. března 2008 v podatelně místně příslušného Úřadu městské části Praha 1 – 22.


Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku závislosti zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.


O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel.


Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu.design & hosting ANAFRA s.r.o. © 2002 - 2008