Soutěžní snímek v obálce označené heslem „soutěž antiFETfest“ a s řádně vyplněnou přihláškou je třeba odevzdat nejpozději do 31. března 2008 v podatelně místně příslušného Úřadu městské části Praha 1 – 22.

design & hosting ANAFRA s.r.o. © 2002 - 2008